Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi

 

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego "Nurta" w Łodzi

91-480 Łódź ul. Przyrodnicza 24/26
tel. +48 42 655 30 30, fax +48 42 655 30 55
e-mail: kombus24@finn.pl
Ogłoszenia o zamówieniachI. Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie Zapytania o cenę o wartości nieprzekraczającej 207 000 euro na dostarczanie posiłków dla Mieszkańców Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego "Nurta" w Łodzi " ul. Przyrodnicza 24/26 wraz z dzierżawą wyposażonej kuchni na okres 12 m-cy (od 1 grudnia 2014r do 30 listopada 2015r).


W dniu 12.11.2014 r. zwrócono się do 5 firm z zaproszeniem do składania ofert zawierającym Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia :Pani Ewa Wojkiewicz
Firma ALEKS sp. z o.o.
ul.Świętej Teresy 56/58
91-348 Łódź

Pan Marcin Węgrzyn
Restauracja Montenegro
ul. Wólczańska 51
90-608 Łódź

Pan Marian Stefański
Pan Jacek Wasiela
BiM Gastronomia
ul. Długa 63/67
95-100 Zgierz

Restauracja Pod 5 Aniołami
ul. Smardzewska 2
95-002 Łagiewniki Nowe

Pani Jadwiga Wlazło
Branża Spożywcza
ul. Narutowicza 35 m 16
90-125 Łódź

Termin złożenia ofert określono na dzień 20 listopada 2014 r. godzina 9:00.


II. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:1. Pani Jadwiga Wlazło
Branża Spożywcza
ul. Narutowicza 35 m 16
90-125 Łódź

2. Pani Ewa Wojkiewicz
Firma ALEKS sp. z o.o.
ul.Świętej Teresy 56/58
91-348 Łódź

3. Restauracja Pod 5 Aniołami
ul. Smardzewska 2
95-002 Łagiewniki Nowe

Komisja przetargowa dokonała oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryterium zawartym w specyfikacji – najniższa cena, w wyniku czego uzyskano następujące wyniki:1. Pani Jadwiga Wlazło
Branża Spożywcza
ul. Narutowicza 35 m 16
90-125 Łódź

100,0pkt.


2. Pani Ewa Wojkiewicz
Firma ALEKS sp. z o.o.
ul.Świętej Teresy 56/58
91-348 Łódź

95,0pkt.


3. Restauracja Pod 5 Aniołami
ul. Smardzewska 2
95-002 Łagiewniki Nowe

90,0pkt


Z porównania w/w ofert wynika, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:Pani Jadwiga Wlazło
Branża Spożywcza
ul. Narutowicza 35 m 16
90-125 ŁódźŁódź, 21 listopada 2014 r.